q&a: about creativity, dream projects and my dream house.

here are some more q&a’s from you guys! previous part about new york and where i would/wouldn’t want to live can be found here.

infinity middle ring.

what’s you best tips for when you’re in a creatively bad period (day/week/month/year) and everything stands still inside your head, or doesn’t go as planned once you actually do something? how do you get through these days, if you experience them?

of course i have days like that! i do two things:
1) force myself to create stuff anyways. training creativity is like training the body—it gets stronger the more you train. and just like training physically, it feels absolutely awful some days, but by keeping on doing it, you move forward and get better. this blog is a good example of creating something every day, no matter what. it’s not every day that i have amazing blog inspiration, but doing it every day helps me get better at creating stuff, which helps me out in my profession working in advertising for example.
2) take in other people’s creativity instead. to be able to create, we need inspiration. looking at others and their creations (whether it’s art, tv shows, movies, music, blogs, photos, writing, you name it) helps our own creativity grow. not always consciously—but undoubtedly under the surface.

out and about in san francisco.

do you have a dream project you’d like to work on?

in my professional life, i love being in advertising on the agency side, but would also love to be back on the company side in a big tech company (some of you might remember that i interned for apple last year), working with copy, communication, speech, AI, or something in that realm.

personally, i would like to publish something. probably not a novel, but something slightly different. no jinxing, though…

out and about in san francisco.

if you could design your house/flat any way you’d want, what are the most important things in/about it?

windows, lighting, and the view. those things (especially the amount of natural light) is SO important to me. and then, if i could choose, i’d have herringbone floors, a bath tub with lion paws and a piano. maybe a pretty high ceiling, lots of mirrors, glass, plants … hmm. something like that.

bernal heights.

mao

vad är ditt bästa tips när en är inne i en “dålig period” (dag/vecka/månad/år) av kreativitet och allt liksom står still i huvudet + inte blir som en tänkt sig när en väl gör något ändå? hur tar du dig igenom dessa dagar, om du har sådana?

klart jag har såna dagar! jag gör två grejer:

1) tvingar mig själv att skapa nåt ändå. att träna kreativitet är som att träna kroppen — den blir starkare ju mer man tränar. och precis som fysisk träning så känns det absolut svinjobbigt vissa dagar, men genom att fortsätta göra det så rör man sig framåt och blir bättre. bloggen är ett bra exempel på att skapa nånting varje dag, oavsett. det är inte varje dag jag har fantastisk blogginspo, men genom att göra det varje dag blir jag bättre på att skapa grejer vilket sedan också hjälper mig i mitt yrke inom reklam till exempel.

2) ta in andra människors kreativitet istället. för att kunna skapa saker behöver vi inspiration. genom att kolla på andras skapelser (oavsett om det är konst, tv-serier, filmer, musik, bloggar, foton, skrivande, vad som), så hjälper vi vår egen kreativitet att gro. inte alltid medvetet — men alltid under ytan.

har du ett drömprojekt du skulle vilja jobba på?

i mitt yrkesliv, så älskar jag att vara på byråsidan, men hade gärna också gått tillbaka till företagssidan på ett stort techföretag (vissa minns kanske att jag praktiserade på apple förra sommaren) och jobba me copy, kommunikation, tal, AI, nåt sånt.

på ett personligt plan hade jag vela gått nåt utgivet. inte en roman kanske, utan nåt lite annorlunda. inget jinxande dock…

om du kunde designa ditt hus/lägenhet hur du ville, vilka är de viktigaste punkterna?

fönster, ljussättning och utsikt. de grejerna (speciellt mängden naturligt ljus) är SÅ viktigt för mig. och sen, om jag fick välja, hade jag haft fiskbensparkett, ett badkar med lejontassar och ett piano. kanske rätt högt i tak, mycket speglar, glas, plantor … hmm. nåt sånt.

5 thoughts on “q&a: about creativity, dream projects and my dream house.

  1. Nastasja says:

    Gu vad jag kommer köpa vad du än släpper för bok någon gång i framtiden. Och hoppas att du får chansen att inreda ett drömhem när du kommer tillbaka till SF igen <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *